Služby

Společnost DIPONT s.r.o. byla založena v roce 2009. V současné době disponuje společnost 15 zaměstnanci.

Naše společnost se zaměřuje především na projektování staveb v oblasti dopravní infrastruktury. Výkony společnosti představují komplexní nabídku od poradenství, přes studie proveditelnosti až po všechny stupně projektové dokumentace. Při své práci respektujeme požadavky a přání zákazníka a snažíme se o propojení našich zkušeností s požadavky zákazníka.

DIPONT s.r.o.
projektová a inženýrská činnost
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153

IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Výhradní pracovní náplní je řešení úkolů v oblasti projektování silničních a železničních mostů a s tím související činnosti z oblasti geotechniky a zakládání staveb.

  • Mosty
  • Opěrné a zárubní zdi
  • Geotechnika
  • Dopravní stavby